Roll-Lamell Kft.
H-2120 Dunakeszi, Bem utca 5.

Telefon: +36 27 544 544
Mobil: +36 302 544 544
Fax: +36 27 544 540

E-mail cím:
info@roll-lamell.hu

Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek 7:30-16:00
Adatvédelmi szabályok,
Elérhetőség
Felhasználási feltételek:

A Weboldal üzemeltetője

Az "roll-lamell.hu" weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) a Roll-Lamell Kft. (2120 Dunakeszi, Bem utca 5.) (a továbbiakban: Roll-Lamell Kft.) üzemelteti.

1. Adatvédelem

A Weboldal ingyenesen és személyes adatok megadása nélkül látogatható, bizonyos részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Kérjük, regisztráláskor gondosan olvassa el adatvédelmi alapelveinket, hiszen személyes adatoknak minősülő adatok megadására is sor kerülhet. A Roll-Lamell Kft., mint adatkezelő, az adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait betartva kezeli és tartja nyilván. A regisztráció során a Roll-Lamell Kft. a tudomására jutott személyes adatokat jóváhagyás és hozzájárulás nélkül harmadik fél számára nem teszi hozzáférhetővé, kivéve abban az esetben, ha erre cégünket, mint adatkezelőt, jogszabály, illetve erre feljogosított hatóság kötelez. A Roll-Lamell Kft. az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

A Roll-Lamell Kft. az adatvédelmi jog hatályos előírásai szerint törekszik arra, hogy szolgáltatása technikai szempontok szerint is biztonságosnak minősüljön. Ugyanez vonatkozik az internetes oldalakat elérhetővé tevő közvetítő szolgáltatóra is, aki a tudomására jutott információkat üzleti titokként köteles kezelni.

Amennyiben kiderül, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a Weboldal használata során kárt okozott, a Roll-Lamell Kft. az ebből eredő kárát jogosult a felhasználóval szemben érvényesíteni.

A Weboldal egyes részei úgynevezett "cookie"-kat használnak - kis fájlokat, amelyek a felhasználó hardverének merevlemezén tárolódnak, adatfeljegyzés és a felhasználó azonosításának és további látogatásainak megkönnyítése céljából. Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a böngészőprogramban beállítható, hogy az "értesítésküldés cookie-ról" szolgáltatás bekapcsolását követően a saját döntésének függvényében fogadhat cookie-kat. (A cookie el nem fogadása esetén egyes weblapok elérhetetlenné, illetve korlátozott felhasználásúvá válhatnak. A cookie-ról részletes tájékoztatás található a www.cookiecentral.com. oldalon.)

2. A Weboldal tartalmának tulajdonosa és a linkelés szabályai

A Weboldalon található tartalom a Roll-Lamell Kft. szellemi tulajdona, annak felhasználása a tulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül (email: fejlesztes@roll-lamell.hu) sem online, sem nyomtatott formában nem megengedett. A felhasználó nem jogosult a Weboldal valamilyen módon többszörözött részének a további használatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A felhasználó, amennyiben a saját maga által üzemeltetett weblapján a Weboldalra (illetve bármelyik elemére) mutató hyperhivatkozást (Link) kíván elhelyezni, arra a következő feltételek együttes betartása esetén válik jogosulttá:

• a Link kizárólag a Weboldal tartalmára mutathat, a tartalom többszörözése, másolása nem engedélyezett.

• a Linkelő Weboldal nem keltheti azt a benyomást, hogy a Roll-Lamell Kft. javasolja vagy egyébként támogatja az adott oldalon forgalmazott vagy kínált szolgáltatás vagy termék igénybevételét vagy megvásárlását, amennyiben mindezek valamilyen módon törvénybe vagy jogszabályba ütköznek, illetve nincsenek kapcsolatban cégünk tevékenységével, törekvéseivel.

• a Linkelő Weboldal nem szolgáltathat vagy tartalmazhat valótlan információt a Roll-Lamell Kft. és a Linkelő Weboldal fenntartója között fennálló jogviszonyról és általában a Roll-Lamell Kft.-ről.

• a Linkelő Weboldal nem tartalmazhat jogszabályt, harmadik személy jogait, vagy a közízlést sértő tartalmat (különös tekintettel a Sajtószabadság és a Médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010.évi CIV. törvény rendelkezéseire),

A Roll-Lamell Kft. elhatárolja magát azoktól az esetektől, amikor a rá mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmat hordozó, illetve bárkit sértő tartalmakat hordozó internetes oldalakon helyezik el. A linkelésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a Roll-Lamell Kft. jogosult a Weboldalra mutató Link azonnali eltávolítását, tovább a jogsértéssel felmerült esetleges kárának a megtérítését követelni.

3. Disclaimer (felelősség kizárása)

A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a Weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Roll-Lamell Kft. nem felel. Üzleti vagy egyéb döntések meghozatala előtt a Roll-Lamell Kft. javasolja a felhasználóknak, hogy a Weboldal használatától függetlenül, minden esetben vegyék igénybe cégünk személyes ügyfélszolgálatának segítségét.

A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Roll-Lamell Kft. tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Roll-Lamell Kft. az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Sértő linkek bejelentése: fejlesztes@roll-lamell.hu

4. Domain névhez fűződő jogok

A roll-lamell.hu domain a Roll-Lamell Kft. tulajdonosa javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név, vagy a hozzá a megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata sérti a tulajdonos jogait. A jogsértés következményeinek elhárítása, továbbá az így felmerült esetleges kárának megtérítése érdekében a tulajdonos a szükséges jogi lépéseket minden esetben haladéktalanul megteszi.

5. A disclaimer és az adatvédelmi szabályok módosításai

Abban az esetben, ha a felhasználó meglátogatja a Weboldalt, (www.roll-lamell.hu), az itt leírtakat tudomásul veszi, és magára nézve kötelezőnek ismeri el (látogatói beleegyezés). A disclaimer és az adatvédelmi szabályok módosítása esetén a Roll-Lamell Kft., a változásokat közzéteszi.
roll-lamell.hu
©2017
Karrier
Ablaknapellenzők
Állványos napellenzők
Belső árnyékolók
Egyéb napellenzők
Napellenző ponyvák
Rácsok
Szúnyogháló
Télikert és Pergola
Motorok és vezérlés
Egyedi árnyékolók
Műszaki információk
Beépítési rajzok
Automatizálás és vezérlés
Karbantartási tanácsok
Kiemelt beszállítóink
Minőségi tanúsítványok
Letöltések
info@roll-lamell.hu
+36 27 544 544